urastać


urastać
1. Coś urasta do rzędu, do rangi, do rozmiarów czegoś «coś dorównuje czemuś, osiąga jakiś poziom»: Nie mamy nafty i wieczorem siedzimy przy świeczce. Gotujemy na spirytusie, o który jednak coraz trudniej. Każde głupstwo urasta do rozmiarów problemu. A. Bobkowski, Szkice.
2. Urosnąć w czyjejś opinii «zyskać na znaczeniu, stać się cenionym, szanowanym, podziwianym»
3. Urosnąć w sławę, w zaszczyty, w potęgę, w dumę, w pychę, w butę «zdobyć sławę, zaszczyty, stać się potężnym, dumnym, pysznym, butnym»: Po rozłamie Izraela i Judy aramejskie państwo Damaszku urosło w potęgę i prowadziło przez lata zacięte boje z Izraelem. Z. Kosidowski, Opowieści.
Urosnąć w czyichś, we własnych oczach zob. oko 62.

Słownik frazeologiczny . 2013.

Look at other dictionaries:

  • urastać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. 3. os ndk VIIIa, urastaća, urastaćają, {{/stl 8}}{{stl 7}}ZOB. urastać [urosnąć] do rangi [rzędu] {{/stl 7}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • urastać — → urosnąć …   Słownik języka polskiego

  • urastać [urosnąć] do rangi [rzędu] — {{/stl 13}}{{stl 8}}{czegoś} {{/stl 8}}{{stl 7}} uzyskiwać znaczenie, ważność czegoś; dorównywać czemuś znaczeniem, ważnością, rangą : {{/stl 7}}{{stl 10}}Sprawa urasta do rangi problemu. Konflikt urósł w oczach światowych mediów do rzędu czegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • olbrzymieć — ndk III, olbrzymiećeje, olbrzymiećmiał 1. «stawać się olbrzymim, wielkim, urastać» Budowa z każdym dniem olbrzymiała. Konne postacie olbrzymiały. 2. książk. «stawać się coraz intensywniejszym, przybierać na sile; wzmagać się, potężnieć» Trudności …   Słownik języka polskiego

  • urosnąć — + rzad. uróść dk Vc, urosnę, urośniesz, urośnij, urósł, urosła, urośli, urósłszy urastać ndk I, urosnąćam, urosnąćasz, urosnąćają, urosnąćaj, urosnąćał 1. «o żywych organizmach, częściach ciała: rosnąc stać się większym, wyższym, dłuższym;… …   Słownik języka polskiego

  • ranga — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. rangandze {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} w hierarchii wojskowej: stopień służbowy; dawniej: stopień w hierarchii urzędniczej, dworskiej : {{/stl 7}}{{stl 10}}Być w randze… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • rząd — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. rzędu, Mc. rzędzie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} pewna liczba osób, roślin, przedmiotów itp. ustawionych jeden za drugim lub jeden przy drugim; ciąg, szereg, sznur, kolejka …   Langenscheidt Polski wyjaśnień